อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน

BA_19823

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม Global Money Week ให้ความรู้ด้านธุรกิจและการเงินภายใต้หลักสูตร My Finance Coach ของกลุ่มอลิอันซ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยมีความรู้ด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ดีติดตัวเขาไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงินในอนาคต ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.