อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อ “โครงการพาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 เดินหน้าปลุกจิตสำนึกเยาวชนภูมิใจไทยด้วยการเยือนโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์

Pa-Nong-Tiew_1

อลิอันซ์ อยุธยา สานต่อ “โครงการพาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 เดินหน้าปลุกจิตสำนึกเยาวชนภูมิใจไทยด้วยการเยือนโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมปั้นยุวมัคคุเทศก์เป็นอาชีพเสริม ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สานต่อ “โครงการพาน้องเที่ยวบางกอก” ปีที่ 10 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกภูมิใจในความเป็นไทยในหมู่เยาวชนผ่านการท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมต่อยอดความสำเร็จการสร้างอาชีพเสริมให้แก่เยาวชนด้วยการจับมือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดกิจกรรม “อบรมยุวมัคคุเทศก์” รุ่นที่ 3 สอดรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่มุ่งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และโครงการพาน้องเที่ยวบางกอก ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่อลิอันซ์ อยุธยา ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี ถือได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการนับถึงปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 41,600 คน

“นอกจากนี้ การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทที่มีโครงการอลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอกเป็นโครงการหลัก ยังได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เป็นเลิศ ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของเราที่ชัดเจนอย่างยิ่ง” นางสาวพัชรา กล่าว

สำหรับปีนี้ เราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจและแตกต่างจากปีก่อน แต่ยังคงเน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“วัตถุประสงค์หลักของโครงการก็เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ณ สถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้ซึมซับกับเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้น สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวในปีนี้ ได้แก่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้วยความหลากหลายของสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนี้ เชื่อมั่นว่าจะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ ส่งผลให้พวกเขารักในความเป็นชาติไทยมากยิ่งขึ้น” นางสาวพัชรา กล่าว

“ความสำเร็จดังกล่าวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้เยาวชน โดยได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” ซึ่งปีนี้ดำเนินมาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และสนใจต่อยอดความรู้ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้”นางสาวพัชรา กล่าวเสริม

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 72 ชั่วโมง ซึ่งอบรมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน และช่วงฝึกปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน (ปีถัดไป) จึงถือเป็นการจบหลักสูตร เพื่อรับประกาศนียบัตรในการทำงานได้จริงตามสถานที่ต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จนถึงวันนี้มียุวมัคคุเทศก์สำเร็จการอบรมได้รับประกาศนียบัตรไป 3 รุ่นแล้ว จำนวน 107 คน ซึ่งบางส่วนได้ลงปฏิบัติงานจริงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วและวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและจะเข้าปฏิบัติงานและบรรยายให้แก่เยาวชนรุ่นน้องต่อไป

“อลิอันซ์ อยุธยามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าทุ่มเทสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” เพราะเราเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีอลิอันซ์ อยุธยา อยู่เคียงข้างคนไทยทุกจังหวะชีวิตเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับทุกครอบครัวไทยตลอดไป” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.