อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

IOD

อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย มร. ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความสัมพันธ์ภาครัฐ และพัฒนาธุรกิจใหม่ (ที่ 1 จากซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.