อวาย่าได้รับการยกย่องในการจัดอันดับผู้นำเทคโนโลยีระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์ และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Executive-of-Avaya-receiving-Awards-at-2015

ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบ 9 รางวัลทรงเกียรติให้แก่อวาย่าสำหรับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ในหลายตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2558 – อวาย่าผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจระบบและการให้บริการประกาศวันนี้ว่า ในปีนี้บริษัทได้รับถึงเก้ารางวัลสำหรับความเป็นผู้นำทางด้านระบบคอนแท็ก เซ็นเตอร์และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดโดยบริษัททางด้านวิเคราะห์ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน รางวัลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนนั้นมอบให้แก่เวนเดอร์เพื่อยกย่องถึงความสามารถของพวกเขาในการสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ และความเป็นเลิศในการนำไปใช้งานได้จริง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ความเป็นผู้นำในการมุ่งเน้นคุณค่าของลูกค้า และการเจาะตลาดในภูมิภาค

ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกมีความคาดหวังจากการให้บริการลูกค้าสูงมาก จากผลรายงาน Autonomous Customer 2015 global report จัดทำโดยบีทีและอวาย่าประจำปี 2015 พบว่าร้อยละ 88 ของลูกค้าจะมีความภักดีต่อแบรนด์องค์กรมากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถติดต่อกับองค์กรนั้นๆ ได้สะดวกและไม่ยุ่งยาก และค่าเฉลี่ยราวร้อยละ 84 ของลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกระบุว่าจะซื้อสินค้า/บริการเพิ่มเติมจากองค์กรที่สามารถทำเช่นนั้นได้ ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น องค์กรต่างๆ จึงควรที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นการใช้งานและการแก้ปัญหาซึ่งจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการให้บริการที่มีความเป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างรีบด่วน

อวาย่าได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งมอบโซลูชั่นการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานและการบริหารงานของพนักงานรับสายรวมถึงผลิตภาพของการทำงานที่ดียิ่งขึ้น รางวัลต่างๆ ที่ได้รับตอกย้ำถึงขีดความสามารถของบริษัทที่มีต่อโซลูชั่นแบบครบวงจรของการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการที่อวาย่าเป็นตัวเลือกที่ตลาดโปรดปรานในฐานะ Vendor of Choice หรือผู้จัดจำหน่ายยอดนิยม

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ได้มอบหกรางวัลทางด้าน Contact Center Applications Vendor of the Year แก่อวาย่าสำหรับตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย รางวัล Contact Center Applications Vendor of the Year จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน นั้นมอบให้แก่บริษัทซึ่งสามารถแสดงศักยภาพความเป็นเลิศในด้านของเทคโนโลยีและการเติบโตของรายได้ในตลาดแอพพลิเคชั่นคอนแท็กเซ็นเตอร์ เกณฑ์การตัดสินรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดและการเจาะตลาด อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ กลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโต การนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดีเลิศ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และความเป็นผู้นำในการตระหนักถึงคุณค่าของลูกค้า

รางวัลทั้งหมดที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบให้แก่อวาย่าทางด้าน Contact Center Applications Vendor of the Year ได้แก่:
2015 Southeast Asia Contact Center Applications Vendor of the Year
2015 Indonesia Contact Center Applications Vendor of the Year
2015 Philippines Contact Center Applications Vendor of the Year
2015 Malaysia Contact Center Applications Vendor of the Year
2015 Thailand Contact Center Applications Vendor of the Year
2015 India Contact Center Applications Vendor of the Year

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของอวาย่าเป็นที่ยอมรับของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน และได้ตัดสินมอบรางวัล Asia Pacific Inbound Contact Routing Systems Market Share Leadership Award ให้แก่บริษัท โดยรางวัล Market Share Leadership หรือความเป็นผู้นำของส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบให้แก่บริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดในวงการสำหรับปีนั้นๆ รางวัลนี้ยกย่องถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจแอพพลิเคชั่นระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์โดยเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีและแนวโน้มที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมาใช้

นอกเหนือจากการได้รับรางวัลทางด้านระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์แล้ว อวาย่าก็ยังได้รับการยอมรับในความเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารแบบรวมศูนย์ บริษัทได้รับรางวัล 2015 Unified Communications Vendor of the Yearสำหรับประเทศอินเดียและอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นแบบอย่างสำหรับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปี

รางวัลที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบให้แก่อวาย่าทางด้าน Unified Communications ได้แก่:
2015 India Unified Communications Application Vendor of the Year
2015 Indonesia Unified Communications Application Vendor of the Year

คำพูดสนับสนุนอ้างอิง
“ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อองค์กรในการให้บริการแก่ลูกค้าของพวกเขา ทุกวันนี้ความเป็นไปได้ของธุรกิจในการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 84 ของลูกค้ายินดีที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นจากแบรนด์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลเหล่านี้ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้วยโซลูชั่นและความรู้เชิงลึกที่เราพัฒนา”
ไมค์ แอนสเลย์ – ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อวาย่า

“กลยุทธ์การเติบโตของอวาย่าในภูมิภาคมาจากรากฐานของการพัฒนาระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ความสามารถในการจำหน่ายระบบในตลาดท้องถิ่นและการมีสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมทั้งต่อคู่ค้าและลูกค้า การมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์โซลูชั่นที่มอบประสบการณ์ของลูกค้าแบบองค์รวมของอวาย่าโดยมียุทธวิธีเฉพาะสำหรับแต่ละเซ้กเม้นท์ด้วยแนวคิดของการวางตัวเป็นที่ปรึกษานั้นให้ผลดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้อวาย่ายังครองตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกทางด้านระบบ Inbound Contact Routing (ICR) ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่อวาย่ามีต่อภูมิภาคนี้และการดำเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม”
กฤษณะ ไบด์ยา หัวหน้าฝ่ายวิจัย-ระบบลูกค้าสัมพันธ์, เอเชียแปซิฟิก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

“อวาย่าฟันฝ่าและเติบโตผ่านภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากโดยการหาช่องทางการเจริญเติบโตใหม่ ๆ เช่นตลาดขนาดกลางและวิดีโอ อวาย่ามีการเติบโตแบบขยายตัวจากโซลูชั่น IP Office ที่ได้อานิสงค์จากการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการขยายเครือข่ายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีการเจริญเติบโตสูงจากธุรกิจระบบการประชุมผ่านวิดีโอและได้ลูกค้าขนาดใหญ่ที่นำมาฟื้นฟูใหม่มากมายจากฐานลูกค้านอร์เทล”
ชัยเลนดร้า โซนิ INDUSTRY PRINCIPAL เอเชียแปซิฟิกไอซีที ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

เกี่ยวกับอวาย่า
อวาย่าคือผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและทีมงานผ่านช่องทางและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางด้านระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และการสื่อสารแบบรวมศูนย์ระดับเวิร์ลด์คลาสพร้อมให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือบนระบบคลาวด์โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากอวาย่าได้อย่างไร้รอยต่อ Avaya Engagement Development Platform ช่วยให้ผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถสร้างและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน Avaya’s fabric-based networking โซลูชั่นช่วยให้การติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำคัญของธุรกิจและบริการต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.avaya.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.