อวาย่าได้รับการรับรองโดยการ์ตเนอร์ ในรายงานประสิทธิภาพเหนือระดับของโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงระบบเครือข่ายแลนแบบมีสายและไร้สาย ประจำปี 2015

Burj-Khalifa

• อวาย่าอยู่ในอันดับสามของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการใช้งาน 2 กรณีคือ กรณีการเข้าถึงระบบเครือข่ายแลนแบบมีสายและไร้สายผ่านระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ระดับเอ็นเตอร์ไพร์ซ และกรณีการใช้งานของ SMB และ/หรือ ศูนย์การค้าหรือสำนักงานสาขาระยะไกล
• เทคโนโลยีระบบเครือข่ายของอวาย่าก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก

กรุงเทพฯ – 4 พฤศจิกายน 2558 – อวาย่าแถลงข่าวถึงการรับรองโดยการ์ตเนอร์ (Gartner) ด้วยคะแนนของผลิตภัณฑ์สูงสุดอันดับสามในการใช้งาน 2 กรณีจากทั้งหมด 6 กรณี ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประสิทธิภาพเหนือระดับสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงระบบเครือข่ายแลนแบบมีสายและไร้สาย ฉบับเดือนกันยายน 2558 ทางอวาย่าได้ 3.64 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนในประเภทกรณีการเข้าถึงระบบเครือข่ายแลนแบบมีสายและไร้สายผ่านระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ระดับองค์กร และ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนในประเภทกรณีการใช้งานของ SMB และ/หรือ ศูนย์การค้าหรือสำนักงานสาขาระยะไกล

การ์ตเนอร์ได้นิยาม “ประสิทธิภาพหรือความสามารถเหนือชั้น” ว่าคือคุณลักษณะที่เป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการในแต่ละหมวดหมู่ในมุมมองของคุณภาพและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าว ความสามารถนั้นคือกลุ่มของคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีร่วมกันเพื่อจัดระดับของผลิตภัณฑ์/บริการ” โดยที่ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการในรายงานนี้คือ โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายแลนแบบมีสายและไร้สาย แต่ละความสามารถถูกกำหนดเป็นระดับของความสำคัญในการตอบสนองความต้องการเฉพาะของกรณี การใช้คุณลักษณะบางกลุ่มมีความสำคัญมากกว่าบางกลุ่ม ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานที่จะถูกประเมินค่า ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการของเวนเดอร์จะถูกประเมินด้วยสเกลการให้คะแนนเต็ม 5 ด้วยมุมมองที่ว่าคุณลักษณะแต่ละข้อจะสามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีเพียงใด

“การ์ตเนอร์แนะนำว่า ผู้ใช้งานจะพิจารณากลุ่มของคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ นอกจากนี้ทางการ์ตเนอร์ยังเชื่อว่าโดยปกติแล้วองค์กรจะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ระยะยาวในการใช้งานเลเยอร์การเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ได้มาซึ่ง
• การเตรียมการ การจัดวางระบบ และการบริหารจัดการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง
• การจัดโปรแกรมให้พนักงานปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น
• การเตรียมการที่รวดเร็วขึ้น
• การบังคับใช้นโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อวาย่ายังคงมีความก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดภายใต้โซลูชั่น Fabric Networking and Unified Access ของบริษัท นอกจากนี้สถาปัตยกรรม Avaya SDN Fx ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้ ยังเป็นระบบแรกที่สามารถให้การเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์และทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถเปิดการใช้งานได้เร็วขึ้นโดยเปิดโอกาสให้อุปกรณ์และผู้ใช้ที่อยู่รอบนอกของระบบเครือข่ายสามารถที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับผู้จำหน่ายรายอื่น นอกจากนี้ Avaya Open Network Adaptor (ONA) ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมระบบเครือข่ายจากเทคทาร์เก็ต (TechTarget) และก่อนหน้านี้ที่งานอินเตอร์ออป (Interop) 2015 ได้ถูกคัดเลือกจากอาคารเบิร์จคาลีฟะฮ์ (ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก) ซึ่งเป็นหนึ่งในท่ามกลางลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของอวาย่าที่ใช้สถาปัตยกรรม SDN Fx เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันตามแนวคิด Internet of Things

คำพูดสนับสนุนอ้างอิง
“มีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แนวคิด Internet of Things เกิดขึ้นจริงได้พร้อมกับเครือข่ายที่กะทัดรัดและให้การทำงานอัตโนมัติที่ช่วยลดความซับซ้อนในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ “ทุกสิ่ง” สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับรอบนอกได้อย่างอัตโนมัติและปลอดภัย นี่คือหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนของอวาย่า เน็ตเวิร์กกิ้ง ที่จะสรรค์สร้างระบบเครือข่ายแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน และเราเชื่อว่าอีกหนึ่งขั้นของความก้าวหน้าของอวาย่าที่ปรากฏในรายงานประสิทธิภาพเหนือชั้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายของการ์ตเนอร์นั้นคือหลักฐานที่เด่นชัดของพันธสัญญาดังกล่าว”
มาร์ค แรนดอล, รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป, อวาย่า เน็ตเวิร์กกิ้ง

Tags: Avaya, Gartner, networking infrastructure, SDN, wired networking, fabric networking, WLAN, wireless networking, recognition, network access

เกี่ยวกับอวาย่า
อวาย่าคือผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและทีมงานผ่านช่องทางและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางด้านระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และการสื่อสารแบบรวมศูนย์ระดับเวิร์ลด์คลาสพร้อมให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือบนระบบคลาวด์โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากอวาย่าได้อย่างไร้รอยต่อ Avaya Engagement Development Platform ช่วยให้ผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถสร้างและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน Avaya’s fabric-based networking โซลูชั่นช่วยให้การติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำคัญของธุรกิจและบริการต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.avaya.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.