ออกกำลังกาย

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานใน “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยมี ชาญวิทย์ ผลชีวิน (ที่ 3 จากซ้าย) โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกิจกรรม ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การสยามสยามดิสคัฟเวอรี่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.