อัยการสูงสุดยุติความรุนแรงเด็กและสตรี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ นี้ นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด จะเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิต วิถีอาชีพ วิถีแห่งตน หยุดความรุนแรง ด้วยโลกทะเลโคลน และ กิจกรรมวิถีชุมชนยั่งยืนหยุดความรุนแรงบนผืนป่าชายเลน”

ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเกิดจากความร่วมมือกันของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ร่วมสานต่อแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย และ ทรงรับเป็น องค์ทูตสันถวไมตรีขององค์การเพื่อการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นวีเมน (Sgd Tmhsdc Mashnm Dmshsx enq Fdmcdq Dptakhsx amc sgd Dlonvdqldms ne Vnldm TM Vnldm) โดยมีพระประสงค์ให้ สังคมไทยเกิดความตระหนักว่าการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง รณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหา ความรุนแรง ร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันต่อต้าน ช่วยกันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นปัญหาของสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.