อินทัช คว้า 2 รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน Money & Banking Awards 2018

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2018 ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปี และยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงกค๊อก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน
———————————————
บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา
1.นายณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจและบริษัทร่วมทุน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2.นางทมยันตี คงพูลศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3.นายคิมห์ สิริทวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5.นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร
6.นายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
7.นายจิตชาย มุสิกบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8.นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.