อิมแพ็ค ร่วมกับ Sphere Exhibits เดินหน้าจัดงาน BMAM & GBR Expo Asia 2016

BMAM-GBR-2016-Industry-Forum-1

สองผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าไทย-สิงคโปร์ อิมแพ็ค และ Sphere Exhibits ผนึกกำลังจัดงานTHAILAND FACILITY MANAGEMENT & GREEN BUILDING INDUSTRY FORUM ประกาศความพร้อมในงานจัดงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้บริหารจัดการอาคาร ก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียวครบวงจร หรือ BMAM & GBR Expo Asia 2016 ดึงผู้ประกอบการกว่า 140 บริษัท จาก 13 ประเทศร่วมโชว์ศักยภาพระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ BMAM & GBR Expo Asia 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้ร่วมแสดงสินค้าเทคโนโลยี รวมถึงบริการมากกว่า 140 บริษัท จาก 13 ประเทศ และผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 8,000 รายจาก 36 ประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย อิตาลี พม่า เยอรมัน ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เป็นต้น นับเป็นความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว อิมแพ็ค จึงร่วมกับ Sphere Exhibits จากประเทศสิงคโปร์ เตรียมพร้อมจัดงาน BMAM Expo Asia 2016 หรืองานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่อง ครั้งที่ 9 พร้อมกับ GBR Expo Asia 2016 หรืองานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการก่อสร้างและต่อเติมอาคารเขียว ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยเบื้องต้นได้จัดงาน THAILAND FACILITY MANAGEMENT & GREEN BUILDING INDUSTRY FORUM เชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจัดการอาคาร ก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียว ร่วมงานเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการอาคารสู่ยุค AEC ด้วยมาตรฐานคุณภาพ” และ “ทิศทางการพัฒนาอาคารเขียวไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” นำโดยนายอายุธพร บูรณะกุล นายก สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย(TFMA) เพื่อนำเสนอความสำคัญของงานด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ไม่ได้มีเพียงการดูแลอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ยังรวมถึงการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านพลังงาน รายจ่าย การอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สำคัญที่สุด คือ การดูแล และบริหารความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร ตลอดจนตระหนักถึงงานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ Facility Management (FM) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ AEC งานบริหารทรัพยากรอาคาร จะมีบทบาทในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม AEC การเชื่อมแนวทางการบริหารอาคารกับนโยบายหลักของรัฐบาลจะเป็นความท้าทาย และโอกาสใหม่ในงานด้าน FM ทั้งนี้ งาน BMAM Expo Asia และ GBR Expo Asia 2016 จึงเป็นเสมือนประตูที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยและนานาชาติกว่า 140 บริษัท จาก 13 ประเทศ ทั้งด้านการบำรุงรักษาอาคาร การบริหารจัดการอาคาร การก่อสร้าง และต่อเติมอาคารเขียวได้ครบวงจรภายในงานเดียว

ด้านนายเกียรติพัฒน์ สอนเจริญ วิศวกรโยธา ฝ่ายปฎิบัติการ กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เผยว่า กรุงเทพมหานคร ถือเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร การบริการ รวมถึงความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน จึงมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับกิจกรรมอันหลากหลาย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่มีการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การเดินทางสัญจร และการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ซึ่งอาคารต่างๆ เหล่านี้ มีผู้คนหมุนเวียนเข้าไปใช้ประโยชน์จำนวนมาก ดังนั้น การตรวจสอบดูแลรักษาอาคารให้มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน จึงจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแล

อนึ่ง งาน BMAM Expo Asia 2016 และ GBR Expo Asia 2016 ปีนี้จะรวบรวมเทคโนโลยีและบริการล่าสุด ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร การก่อสร้าง การต่อเติมอาคารเขียวมาจัดแสดงอย่างครบวงจร พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างกันของบริษัทชั้นนำ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์มากมาย ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2833-5208 หรือติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวการจัดงานได้ที่ www.maintenance-asia.com และ www.greenbuilding-asia.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.