อีกครั้งกับความสำเร็จของเทศกาลหมอดูเพื่อการกุศลประจำปี 2558

Pics_A-Resounding-Success-of-Fortune-Teller-Festival-2015-R1

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา คุณสายัณห์ นักบุญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา(ที่ 5 จากขวา) และอาจารย์พรสุข เพ็งมณี ประธานสถาบันโหรานานาศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินรายได้จากการจัดงานเทศกาลหมอดูเพื่อการกุศลประจำปี 2558 แด่คุณพิชชญา นิติกาล – ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ อมารี พัทยา (ที่ 4 จากขวา) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อมารี พัทยา ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,500 บาท โดยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบกองทุน “เหรียญบาทเพื่อชีวิต” เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.