อ.ต.ก. จัดยิ่งใหญ่ “ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ”

“ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ”
ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้างแฟรี่แลนด์ สรรพสินค้า จังหวัดนครสวรรค์

อ.ต.ก. จัดยิ่งใหญ่ “ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ”
วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จังหวัดนครสวรรค์

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดงาน “ ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ” ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดำเนินการในรูปแบบตลาดกึ่งถาวรและพัฒนาไปสู่ตลาดถาวร เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรเรียนรู้ในกระบวนการจัดการด้านการผลิต/การตลาด ส่งเสริมและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค เป็นการเผยแพร่ และสร้างโอกาสในการขยายผลโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพื้นที่

ภายในงาน ได้นำสินค้าผลผลิตทางการเกษตร พืชผักผลไม้ ที่มีคุณภาพและผลผลิตแปรรูป จากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่าย กว่า 60 ร้านค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง ไข่ไก่ และนำมันพืชในราคาประหยัด สำหรับผู้ที่เข้าชมงาน ทาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังนำพันธุ์กล้วยไม้สวยงาม มาแจกทุกวันๆละ 100 ต้น การจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 ถึงเวลา 21 .00 น. ทุกวัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.