“อ.ต.ก.” ร่วมผลักดันสินค้าเกษตรชุมชนสู่คนเมือง

“อ.ต.ก.” ร่วมผลักดันสินค้าเกษตรชุมชนสู่คนเมือง
ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

“องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร” หรือ อ.ต.ก. ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เป็นเบื้องหลังปากท้องของพี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่นต่างๆ และยังเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้างในตลาด ล่าสุด “อ.ต.ก.” ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม และนิทรรศการในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยความพิเศษในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกเข้ากับการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์เกษตรภายในบูธกิจกรรม เพื่อปรับให้ทันกับความต้องการใหม่ๆของตลาด นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมสาธิตส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเห็นแครงเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ โดยจำลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงเห็ดแครงของ อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้งสองกิจกรรมก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมเลือกซื้อสินค้า และร่วมกิจกรรมภายในบูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมต่อไปของ “องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร” จะมีกิจกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ www.ortorkor.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.