อ.ส.ค. จับมือพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU รีไซเคิลกล่องนมยูเอชที ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “รีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน” ร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตัวแทนจากทางกรุงเทพมหานคร Mr. Bert Jan Post (นาย เบิร์ท ยานโพสท์) กรรมการผู้จัดการ บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด และ นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ในเขต กทม. เพื่อเก็บกล่องนมนำมารีไซเคิล สร้างสิ่งใหม่ให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.