อ.ส.พ. ร่วมงาน BEDO สัญจรภาคเหนือ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากพืช ในงาน BEDO สัญจรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.