อ.อ.ป. วางมาตรการเข้ม!! ป้องกันไวรัสโควิท-19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้เข้มงวดทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับคณะผู้บริหาร เพิ่มมาตรการเข้มการเฝ้าระวัง คัดกรอง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คนโดยเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อและครอบครัว ดังนี้

1. การให้ความรู้ โดยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด -19 และวิธีป้องกันในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งโปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร สื่อโสตทัศน์ภายในองค์กร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มี เช่น Facebook องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,www.fio.co.th

2. จัดตั้งจุดคัดกรอง สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อที่เข้ามาภายในอาคาร ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ถ้าพบใครที่เครื่องแสดงผลอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม หอบเหนื่อยผิดปกติ ต้องแยกออกจากผู้อื่น และเฝ้าดูอาการในส่วนที่จัดเตรียมไว้ พร้อมซักประวัติชั้นต้นเพื่อประเมินอาการและความเสี่ยง หากเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะประสานแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (1422) หรือสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับตัวผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาจนกว่าอาการจะหายดี จึงให้กลับมาปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศให้หยุดดูอาการ 14 วัน ตรวจและรักษา

3. เข้มงวดการรักษาความสะอาด โดย อ.อ.ป. ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์น้ำที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไปตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร ,ลิฟต์ และบริเวณจุดให้บริการต่างๆ ภายในอาคาร ตลอดจนยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยเน้นไปที่จุดสัมผัสต่างๆ ที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ,มือจับประตู ,ปุ่มกดลิฟต์ ,ราวบันได ฯ ด้วยสบู่ ผงซักฟอก น้ำยางล้างจาน ตามความเข้มข้นที่แนะนำข้างผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ทาง อ.อ.ป. ได้จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ และจัดเตรียมถังขยะพิเศษรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้ไปแล้วด้วย ทั้งนี้ ยังได้ประสานงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารและสถานที่ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิท-19 และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้มาติดต่อ ว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.