เข้าใจตัวตน เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง กับ Jimi The Coach และ John Robert Powers

AW

เข้าใจตัวตน เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง กับ Jimi The Coach และ John Robert Powers
นับเป็นครั้งแรกของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างJimi The Coach Groupกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ Life Coaching ที่ก่อตั้งโดย โค้ชจิมมี่ – พจนารถ ซีบังเกิดที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานความต้องการ ทัศนคติ และปัจจัยภายในของบุคคล และJohn Robert Powers สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำของโลกที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนบุคลิกดีในหลากหลายวงการที่ได้จับมือร่วมกันสร้างหลักสูตรพิเศษ”Communication For Team Building”ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ จัดการกับพฤติกรรมตัวเองและสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่นและทีมงานได้อย่างสมบูรณ์
สำหรับหัวข้อในการอบรมจะเน้นพื้นฐานการสื่อสารจากตัวตนภายใน ได้แก่ รูปแบบการสื่อสารที่เป็นเหตุให้มีพฤติกรรมต่างๆ องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จ สูตรสร้างสรรค์การสื่อสารผ่านจิตสำนึก ทัศนคติในการสื่อสาร เป็นต้น โดยทีมโค้ชมืออาชีพ จาก Jimi The Coach Groupรวมทั้งทักษะในการสื่อสารที่จะต้องส่งผ่านจากบุคลิกภายนอก อาทิ เทคนิคการนำเสนอ และการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง โดยทีมอาจารย์จาก John Robert Powers
มาร่วมค้นหาตัวตน เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งกันได้29ตุลาคม 2558ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 ณสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ ชั้น 9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสมัครร่วมหลักสูตรได้ที่ โทร. 02-646-1999 หรือทางอีเมลinfo@johnrobertpowers.in.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.