เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย ปีที่ 5

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย นำโดย คุณกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงานจิตอาสา สานต่อนโยบายด้านการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กับโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย” ประจำปี 2560 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ให้ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดที่มีหนังสือดีมีคุณภาพและบรรยากาศส่งเสริมการอ่าน เพื่อมอบให้แก่ 2 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) หมู่ที่ 2 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี และ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 810,000 บาท และยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 43 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.