เครือสหพัฒน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง

เครือสหพัฒน์ โดย ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดิน โดยมีพิธีถวายความอาลัย และโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ 89 ต้น พร้อมการฝึกร้องเพลงซึ่งได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒน์ อาทิ บุณยสิทธิ์-บุณย์เอก-ณรงค์-บุญเกียรติ โชควัฒนา พัชราภรณ์ วัฒนสุข ประธานชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ บมจ.บูติคนิวซิตี้ พร้อมด้วย มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ชมรมเพื่อนรักเพลง และเครือข่ายชุมชนต่างๆ ฯลฯ ร่วมในงาน ณ ศูนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิลล่า สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26

ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน ตลอดเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา พระองค์ทรงครองราชย์ และได้พยายามสร้างแผ่นดินไทย ให้เป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้อยู่ดี กินดี และมีความสุข ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างสันติสุขแก่ประชาชนชาวไทย และประชาชนโลก โดยข้าพระพุทธเจ้าทุกคนที่อยู่ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง วิลล่า สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26 แห่งนี้ ขอสืบสานพระปณิธานของพระองค์ ที่จะเป็นคนดีของแผ่นดิน มีความคิดดี ประพฤติดี จะมีความสามัคคี จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ภายในงานได้นำ “ต้นราชพฤกษ์” มาเป็นตัวแทนในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต้นราชพฤกษ์นั้น เมื่อออกดอก จะเป็นสีเหลืองทองอร่าม ดูสง่างาม ซึ่งเสมือนเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” จึงถูกตั้งชื่อว่า “ต้นไม้ของในหลวง” ที่สำคัญยังมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งใน 3 สัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย รวมถึงจำนวน 89 ต้น ที่ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ในครั้งนี้ มาจากพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย ในขณะที่มีสิริพระชนมพรรษาปีที่ 89”

และในงานนี้ขอถือเป็นวาระที่ดี ในการแสดงความยินดีแด่ พัชราภรณ์ วัฒนสุข ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งประธานชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์จากนั้น ผู้ร่วมงาน ได้ฝึกฝนการร้องเพลง โดยมีความตั้งใจอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นมาขับร้องและกล่าวถึงที่มาของบทเพลง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้สถานที่จัดงาน “ศูนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิลล่า สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26” ยังถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โดย ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” รวมถึงให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปฏิบัติ วางแผน และดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งการจัดทำแปลงนาข้าว ไม้ผล ผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการจัดสถานที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยหวังจะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.