เครือสหวิริยา เดินหน้าสู่การเป็น “นักสร้างสุขชุมชน” อย่างเข้มแข็ง

web2

ทีมส่งเสริมและพัฒนา บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด เครือสหวิริยา เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ “นักสร้างสุขชุมชน” ครั้งที่ 2 เพื่อเรียนรู้ถึงเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข กระตุ้นสังคมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องชาวบางสะพานอย่างเป็นรูปธรรม การอบรมนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จังหวัดนครปฐม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.