เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายรายงานนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นทรู ฟาร์ม ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

205

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายรายงานนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นทรู ฟาร์ม ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายอธิป อัศวานันท์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นทรู ฟาร์ม ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรไทยให้สามารถวางแผนและจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลการเกษตรที่สำคัญในด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นการยกระดับและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในประเทศ

ทั้งนี้ ทรู ฟาร์ม เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นครบครัน โดยมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่
•ฟังก์ชั่นเพาะปลูก : ช่วยวางแผนและจัดการแปลงเพาะปลูกผ่านคำแนะนำจากระบบอัตโนมัติ พร้อมช่วยบันทึกรายรับรายจ่ายทางการเกษตร
•ฟังก์ชั่นตลาดเกษตร : ศูนย์รวมสินค้าและบริการทางการเกษตรจากผู้ใช้แอพพลิเคชั่นทั่วประเทศ
•ฟังก์ชั่นคลังเกษตร : คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อเกษตรกร อาทิ สภาพอากาศ ราคาสินค้า และการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่สำคัญต่อการทำเกษตรกรรม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.