เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น นำแอพพลิเคชั่น We Grow ร่วมบันทึกการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ

085_1

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น นำแอพพลิเคชั่น We Grow ร่วมบันทึกการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น นำแอพพลิเคชั่น We Grow ร่วมบันทึกการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ นำนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นระดับโลก We Grow ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ มาร่วมบันทึกพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ปลูกในโครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ และสำนักโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์แบบมิยาวากิ เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่ได้ทรงพระราชทานให้เป็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในพื้นที่อ.แม่แจ่ม ให้กลับคืนความสมบูรณ์โดยเร็ว

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร (แถวยืน – ที่ 7 จากซ้าย) กรมวังผู้ใหญ่ และนายธีรภัทธ ประยูรสิทธิ (แถวยืน – ที่ 7 จากขวา) อธิบดีกรมป่าไม้ มาเป็นประธานเปิดงาน และในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนางสาวสมพร ฤทธิ์คำรพ (แถวยืน – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ภาคเหนือตอนบน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำทีมพนักงานกลุ่มทรู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมออกบูธ เชิญชวนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เยาวชนและคนในชุมชนที่มาร่วมปลูกป่า ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น We Grow เพื่อใช้บันทึกการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ตลอดจนสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนกว่า 150 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมโครงการอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.