เจอคนเป็นลมชัก รับมืออย่างไร?

ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้ว หลายคนเดินทางไกล อาจพบเจอคนที่เป็นโรคลมชัก อ่านหรือแชร์เก็บไว้ก็ได้ประโยชน์ เผื่อจะได้ช่วยเพื่อนร่วมทางอย่างถูกวิธีนะครับ

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาท ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่รู้สึกตัวเมื่อมีอาการชัก จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแทรกซ้อนต่างๆ ที่อันตรายตามมาได้ การดูแลผู้ที่มีอาการชักอย่างถูกวิธีมีความจำเป็น เพราะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยได้

การชักแต่ละครั้งจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเซลล์สมอง ในคนที่มีอาการชักซ้ำๆ บ่อยๆ ในระยะยาว จะส่งผลเสียต่อสมองในเรื่องของความจำ ทำให้ความจำถดถอยช้าลง อาจทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง และในที่สุดเกิดภาวะสมองเสื่อมได้

การดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการชักควรจัดท่าให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก ปลดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวม ศีรษะต่ำเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้สำลักสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำลายเข้าไปในปอด เอาสิ่งตกค้างในปากออกให้หมด

หากผู้ป่วยเกร็งอ้าปากไม่ได้ ห้ามใช้ไม้กดลิ้นหรือวัตถุใดๆ สอดเข้าไปในปากหรืองัดปากผู้ป่วยขณะเกร็งกัดฟัน เพราะอาจเกิดอันตรายฟันหักตกลงไปอุดหลอดลมได้ หากมีไข้สูงให้เช็ดตัวลดไข้ ห้ามให้กินยาเพราะอาจสำลักได้ และรีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

โรคลมชักสามารถรักษาได้หากรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรก และการเรียนรู้วิธีรับมือกับผู้ที่เกิดอาการชักจะช่วยให้รับมือกับโรคลมชักในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.