เจเนซิสร่วมสนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมตามโครงการนักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย

2016.04.07_Genesis-sponsored-the-award-to-the-winner-of-mosquito-eradication-activities-in-2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมตามโครงการนักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 6 ชุดๆ ละ 12 เล่ม และสารานุกรมการละเล่น 6 ชุดๆ ละ 4 เล่ม พร้อมด้วยตุ๊กตา โดยมี นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และนางสมฤดี ลันสุชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เป็นประธานในงานพร้อมเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ชนะเลิศ ด้วยกันทั้งหมด 6 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนเพชรถนอม โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนคลองทรงกระเทียม และโรงเรียนเทพวิทยา
จากสถาณการณ์ที่มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือกออก ในพื้นที่เขตลาดพร้าวยังจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการนักเรียนเขตลาดพร้าวเต็มพิกัด ร่วมกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ 2559 วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียนและประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ผ่านกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมกำจัดยุงลายในบ้าน ชุมชน โรงเรียน และสถานที่สาธารณะทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัดเขตลาดพร้าวทุกคนเข้าร่วมโครงการ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออกและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของยุงลาย ลดจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติและเป็นแนวร่วมสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งที่โรงเรียนและบ้านต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.