เชิญชวนคนไทยช่วยกันสมัคร โครงการรักษาศีล 5

สำนักงานกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสมัครและปฏิบัติเป็นพุทธมามกะที่ดี น้อมนำศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีล 5 ให้ได้จริงและมีพันธสัญญาทางใจที่จะพัฒนาการรักษาศีลให้ได้เคร่งครัดต่อไป ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วัด สถานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หรือสำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.02-869-2496 (ทุกท่านที่สมัคร มีของที่ระลึกแจกให้ผู้สมัครทุกคน ) และที่เว็บไซต์ www.sila5.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.