เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Warehouse Operation, Safety Focus” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Slide1

เนื่องด้วยบริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Warehouse Operation, Safety Focus” ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
– DCP, FCILT, Eslog., Scor Master
– Logistics & Supply Chain Management

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
– Mcdonald’s Construction Manager
– General Motor Assembly Project Manager
– Logistics Training & Consulting Co., Ltd. President & Board Of Director

ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนฤธร ศรีโรจนากูร เบอร์โทรศัพท์ 02-715-0305 ต่อ 402,
086-340-9438, อีเมล์ Naruthorn.Srirojanakoon@jungheinrich.co.th หรือ ส่งแฟกซ์ใบตอบรับกลับมาที่เบอร์ 02-715-0309 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.