เชิญเที่ยวงาน GMS Silk Festival 2017 KHONKAEN

GMS Silk Festival 2017 KHONKAEN
29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-21.30 น.
ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในงาน เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมีประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย
ภายในงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs/OTOP/ODOP ผลิตภัณฑ์อันขึ้นชื่อของแต่ละประเทศ นิทรรศการผ้าไหม/ผ้าพื้นเมืองคุณภาพ จาก 6 ประเทศ ภายในโดมติดแอร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2560 รวม 12 วัน 12 คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
HIGHLIGHT ของการจัดงาน ได้แก่ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหม/ผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. “EXOTIC…SILK INTERNATIONAL” จาก Celebrity ชั้นนำของเมืองไทย การแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติจากทั้ง 6 ประเทศ ตลอดทั้ง 12 วัน
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในงาน “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” (International Silk Festival, “Pook Xiao” Trdition and Red Cross Fair in Khon Kaen) ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.