เดลต้าฯ จัดเสวนาและต้อนรับ สนง.การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ มจธ. เยี่ยมชมนวัตกรรม

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำโดย ดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร และทีมงาน จัดงานเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตอัจฉริยะ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ” ต้อนรับคณาจารย์และเยาวชนนักศึกษาจากสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Office) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและโซลูชั่นส์พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาคารเขียว และระบบอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหกรรม ณ สำนักงานใหญ่เดลต้า คณะผู้เยี่ยมชมครั้งนี้เป็นเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการโดดเด่นในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ อาทิ วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศกรรมอุตสาหการ

เดลต้าฯ เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งมีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและไอซีที เดลต้าเชื่อมั่นว่าเยาวชนไทย คือผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่โซลูชั่นส์และอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เดลต้าฯ ส่งเสริมและร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ และต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจ สู่อนาคตไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.