เดิน วิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2015

2-Small

“วิ่งสู้คลื่น”
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ภายใต้แคมเปญ วิ่งสู้คลื่น ขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ/เพศ โดยทางกิจกรรมจะทำการมอบรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้กับโครงการปลูกต้นโกงกางและโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(MOU) กับทางบ้านขุนสมุทรจีนและป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.