เด็กพิเศษเฮ! เอกชนใจบุญเปิดเวทีให้แสดงความสามารถ

มูลนิธิ Five for All โดย ดร. ชนัญกร สุวรรณชื่น (ประธานมูลนิธิฯ) ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการหรือเด็กพิเศษ ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “The Face of Ability ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม ฟื้นฟู และสนับสนุน ให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการที่มีความสามารถ จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนพิการ

โดยครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของการจัดงาน และได้รับเกียติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร (รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดง แฟชั่นโชว์ และกิจกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ เด็กพิเศษมากมาย

สำหรับกิจกรรม The Face Of Ability จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์วัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.