เด็กไทยเจ๋ง ประกวด “ DOG’njoy TALENT ” รู้จักใช้ รู้จักคิด แค่สร้างสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

jpg9

เด็กไทยเจ๋ง ประกวด “ DOG’njoy TALENT ” รู้จักใช้ รู้จักคิด แค่สร้างสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรม Dog’n Joy Talent เป็น โครงการต่อยอดการทำความดี จากภาพยนตร์อนิเมชั่น “คุณทองแดง ดิอินสไปเรชั่น” ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข ด็อก เอ็น จอย โดย บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ในเครือเบทาโกร เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า ตามแนวทางที่สมเด็จย่า สอนให้กับในหลวง รวมทั้งให้เด็กได้รู้จักสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง และการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเบทาโกร
คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เผยว่า กิจกรรม Dog’n Joy Talentv ได้แนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมจากภาพยนตร์ Little Copper หนึ่งใน 3 เรื่องของ“คุณทองแดง ดิ อินสไปเรชั่น” เนื้อหาของภาพยนตร์ ให้ในแง่คิดสอนเด็กในเรื่องของการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า ด้วยการประดิษฐ์ของเล่นขึ้นเอง จากวัสดุเหลือใช้ และทำให้กลายเป็นของเล่นอันมีค่าขึ้นมา ซึ่งคำสอนตรงนี้มาจาก สมเด็จย่าทรงสอนในหลวงของเราว่า ถ้าอยากได้อะไร ให้สร้างขึ้นเอง จึงกลายเป็นแนวคิดที่เราอยากให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้รับรู้สาระ คำสอนดี ๆ นอกจากนั้น เด็ก ๆ ยังได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเอง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเบทาโกร ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเครือเบทาโกร เดินหน้ามอบสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคและจะมีอีกหลายกิจกรรมต่อมาอย่างแน่นอน
นอกจากนั้นงานนี้ยังมีคณะกรรรมการ หลากหลายสาขา ตัดสิ้น อาทิ คุณวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้อานวยการสร้างภาพยนตร์ และ คุณพาณิชย์ สดสี ผู้ผลิตภาพยนตร์ กรรมการบริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ,กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล ดารา-นักร้อง ,อาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ผู้ชานาญด้านศิลปะเด็ก
ทั้งนี้เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ มีความยินดีที่จะ มุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” (Quality for Life) ยังมุ่งเน้นตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆรวมทั้งโครงการ “Dog’njoy TALENT การประกวด สร้างบ้านสุนัข จากวัสดุเหลือใช้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.