เด็กๆ มีเฮ! …ได้ร่วมเข้าโครงการ“มหิงสาสายสืบปฐมวัย” กิจกรรมสร้างสุข สนุก สร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายโอกาสความสุข สนุกสนาน อย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กเล็กระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 3 – 7 ปี ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการคิด และการดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์กับ 4 ขั้นตอนความท้าทาย ประกอบด้วย“การค้นหา” “การสำรวจ” “การอนุรักษ์” และ “การแบ่งปัน” ซึ่งเป็นรูปแบบโครงการที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความนิยมในหลายประเทศ

ภายในงาน ชมนิทรรศ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม4 ขั้นตอนความท้าทายให้ครูได้สัมผัสจริง นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ดร.ลัดดาวัลย์ กัญหสุวรรณ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาพร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยตามศตวรรษที่ 21” มีครูที่สนใจจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.