เด็ก IT SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง @บริษัท แอล เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Tech Walk #1 การเข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่2/2560 ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้จากสถานที่จริง และตอบโจทย์การเรียนรู้ โดย ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ได้ให้โจทย์ แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ SPU ในการศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในการนำ IOT เข้าไปช่วยในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยการให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท แอล เอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากนั้นได้ให้นักศึกษานำเสนอ Idea ตามโจทย์ที่ได้ให้ไว้กับคณาจารย์และคณะผู้บริหารของบริษัทฯได้รับฟัง พร้อมรับฟังการให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆจากคณะผู้บริหารของบริษัทและคณาจารย์อีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spu.informatics
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.