เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างมั่นใจ

MPA-Poster-3

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างมั่นใจ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมเพื่อเตรียมความในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันกับเวทีระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

085-140-8556 , 091-545-2155

LINE: sunontee_stiu , austamford

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.