เตรียมพบกับ EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ON SCHOOLING (“โรงเรียน! โรงเรียน! โรงเรียน!”) เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูภายในงาน ได้แก่
1) การประชุมนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างแท้จริง ตัวอย่างและบทเรียนจากอังกฤษ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เกาหลี อเมริกา และประเทศไทย
2) เสวนาผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เรื่อง “ชั้นเรียนที่เด็กสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดยครูใหญ่จากประเทศฮ่องกง การประชุมสัมมนาโดยประเทศฟินแลนด์ และการประชุมสัมมนาโดยประเทศเกาหลี
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูกว่า 200 หัวข้อ
5) ห้องเรียนต้นแบบ
6) งานแสดงสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับครูผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสมัครและสำรองที่นั่งได้ที่ www.educathai.com โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7487007 ต่อ 138, 140, 147, 631-635 อีเมล info@educathai.com *สมัครร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการประชุมนานาชาติ*

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.