เบตเตอร์ฯ สนับสนุนชุมชนน่าอยู่ จังหวัดสะอาด เสริมสร้างความรู้ชาวนครปฐม “จัดการขยะอันตรายและของเสียแบบยั่งยืน”

BWG เดินหน้า สนับสนุนแก้ไขปัญหา “การบริหารจัดการขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรมของประเทศ” ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันที่ จ.นครปฐม โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ขับเคลื่อนแนวทางนครปฐมจังหวัดสะอาดประชาราษฎร์จงรักภักดี รวมพลังทำความดีลดขยะตามหลัก 3Rs” เรียกว่างานนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ด กรีน จำกัด (มหาชน) ไม่พลาดเข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน (การจัดเก็บ ขนส่ง และกำจัด) และกากอุตสาหกรรม” เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมภายในงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.