เปิดคดีทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก ป.ป.ช.เชือด 8-ศาลสั่งคุกแล้ว 2-ผอ.ร.ร.เพียบ

เปิดคดีทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ป.ป.ช. ชี้มูลผิด อดีต ผอ.โรงเรียน-จนท.รัฐ แล้วอย่างน้อย 8 กรณี ศาลสั่งคุกแล้ว 2 ไม่รอลงอาญา รายแรกช่วงปี’47 2 ปี 6 เดือน รายล่าสุดปี’61 โดนไป 70 ปี ชง อสส. ดำเนินคดีอาญาแล้ว 4 รอที่ประชุม กก.ลงนามอีก 2

น.ส.โรซียะห์ เบ็นดือราแม หรือหลานมาด ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส กลายเป็น ผอ.โรงเรียนรายล่าสุดที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดฐานทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน วงเงิน 2 แสนบาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่กลับนำไปเป็นประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้อัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อพิจารณาดำเนินคดีอาญาต่อแล้ว (อ่านประกอบ : อีกราย!ป.ป.ช.ฟัน ผอ.ร.ร.บ้านโคกสุมุ จ.นราธิวาส ทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก 2 แสน)

ขณะเดียวกันช่วงเดือน พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้พิพากษา ‘คดีตัวอย่าง’ กรณีการทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก โดยสั่งจำคุก 70 ปี นายเฉลิม พละสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กรณีทุจริตในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน โดยไม่ได้นำไปใช้เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว วงเงินกว่า 8.4 แสนบาท แม้นายเฉลิมจะรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 35 ปี แต่ไม่รอลงอาญา (อ่านประกอบ : คุก 70 ปี! อดีต ผอ.ร.ร.มะรือโบตก จ.นราธิวาส ทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก )

แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยมีมติชี้มูลความผิดบรรดา ผอ.โรงเรียน-เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างน้อย 7 ราย (หากนับราย น.ส.โรซียะห์ จะเป็น 8 ราย)

ใครเป็นใคร ? สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

1.นางสังวาน ชายเพ็ชร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เบิกเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว มีมูลความผิดทางวินัยและอาญา

ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อลงนาม ก่อนส่งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญา

2.นายประสงค์ ฮวบเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนไผ่วงวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายชูชัย เปาอินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนฯ นายสิทธิพันธ์ ปั้นดำ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนฯ ช่วยราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 และนายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนฯ อาจารย์ 2 ระดับ 7 กรณีทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เงินชดเชยไก่ที่ตายเนื่องจากโรคไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี 2547 และเงินค่าเช่าร้านจำหน่ายอาหาร ระหว่างปี 2543-2548 โดยมีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

เมื่อกลางปี 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานพร้อมความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

3.นายเปลี่ยน โมรินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายโสม พิมพ์จันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ นางพรรณี อุดรพันธ์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 นางแก่นจันทร์ คณูวิทยฐานะชำนาญการ ร่วมกันทุจริตในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรโครงการสอนดนตรีไทย และโครงการสอนทำขนมไทย รวมถึงทุจริตในการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และทุจริตในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยมีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

เมื่อกลางปี 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานพร้อมความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

4.นายคณิต หนูกลึง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายนิพนธ์ ไตรรัตน์ ข้าราชการครูระดับ 2 กรณีเบิกถอนเงินโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และ อบต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ไปใช้ส่วนตัว โดยมีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อลงนาม ก่อนส่งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญา

5.นางวาสนา พุทธจักร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก กรณียักยอกนมของโรงเรียน 2 จำนวน 14,400 กล่อง กล่องละ 6.20 บาท รวม 89,280 บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงสั่งการให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน หักเงินนำส่งให้กับตนเอง 68,000 บาท แล้วนำเงินไปใช้พัฒนาโรงเรียนเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับอาหารน้อยลงกว่าเป้าหมาย โดยมีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

เมื่อกลางปี 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานพร้อมความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

6.นายอภิชาติ อมรสิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เบียดบังเงินของโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นเงิน 72,216 บาท โดยมีมูลความผิดทางอาญา

ความคืบหน้ากรณีนี้ เมื่อปลายปี 2547 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พิพากษาจำคุก 2 ปี 6 เดือน โดยไม่เหตุอันควรรอการลงโทษ

7.นางบุญช่วย พวงมณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกะปิ กทม. นางมัณฑนา ยินดี เจ้าหน้าที่ธุการ 4 นางกนกวรรณ มโนรัตน์สกุล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 นายเกื้อ พันพึ่ง ศึกษาธิการเขตบางกะปิ ฝ่ายการศึกษา ร่วมกันทุจริตเบียดบังเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันทุพโภชนาการ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2542 จำนน 108,000 บาท โดยมีมูลความผิดทั้งทางวินัยและอาญา

เมื่อปี 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานพร้อมความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และส่ง อสส. เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว อย่างไรก็ดีสำหรับนางมัณฑนา นางกนกวรรณ และนายเกื้อ เนื่องจาก กทม. ดำเนินการทางวินัย และมีคำสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยซ้ำอีก

นี่คือ 7 กรณีที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และบางกรณียังทุจริตถึงเงินการจัดหาอาหารเสริม หรือ ‘นมโรงเรียน’ แก่เด็กด้วย

แต่ตอนนี้มีเพียง 2 คดีเท่านั้น (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ที่คดีถึงที่สุดในชั้นศาลแล้ว ยังเหลืออีกอย่างน้อย 5 คดีทีต้องรอลุ้นกันต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.