เปิดค่ายหุ่นยนต์ IBot Camp 2017 เพื่อเยาวชนไทย

เอไอและหุ่นยนต์กำลังมีบทบาทในวิถีชีวิตและโลกยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี , รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี และ ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดค่าย IBot Camp 2017 แก่เยาวชนนักเรียนได้มาสนุกกับการเรียนรู้โลกเทคโนโลยีเอไอหุ่นยนต์ ค้นพบศักยภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ณ หอประชุมวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมพี่นักศึกษาจากชุมนุมโรบอท มาให้ความรู้และสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต เป็นพลังร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.