เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้นำชุมชน จ.ปราจีนบุรี

4.16-ภาพข่าวเปิดบ้านคณะอุตฯจ.ปราจีนฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา Better Paper Better World เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีในโครงการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อ และกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกต้นกระดาษบนคันนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของโรงงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.