เปิดประสบการณ์เรียนรู้ธุรกิจจริงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากซีพี เมจิและซีพี เอฟ

IMG_7484

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศให้กับนักศึกษา MBA เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ธุรกิจจริงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของธุรกิจนม บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด และธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

เริ่มที่โรงงานผลิตนม ซีพี เมจิ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตนมต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำที่มีการร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อให้ได้น้ำนมที่ดีและมีคุณภาพ รวมถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้องค์ความรู้จากญี่ปุ่น พร้อมดูไลน์การผลิตของจริงในการบรรจุนม ไปจนถึงการขนส่งนมที่มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันกับโรงงานเพื่อไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกกระบวนการได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งสิ้น ทิ้งท้ายความประทับใจที่รสชาติความอร่อยของนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตผสมเม็ดบีทที่นักศึกษาได้ลิ้มลองกัน

ต่อด้วยในช่วงบ่ายกับโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ที่มีเทคนิคช่วยการศึกษาดูงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มที่การบรรยายให้นักศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของ CPF และขั้นตอนต่างๆของโรงงานก่อนที่จะไปดูของจริงที่โรงงาน เมื่อบรรยายจบจึงพานักศึกษาเข้าชมโรงงานชำแหละจริง นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเชือดไก่ที่เป็นไปตามหลักของฮาลาล รวมถึงดูไลน์การตัดแต่งเนื้อไก่ด้วยเครื่องจักรแห่งแรกในประเทศไทย และได้ทราบถึงความสุดยอดของ CPF ที่ได้เป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Standard) ได้คำนึงถึงสุขอนามัยในการผลิตและสวัสดิภาพของ จะส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสาร ซึ่งเป็นผลมาจากที่สัตว์มีสุขภาพที่ดีจากการเลี้ยง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.