เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB)

MABs_new

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
วันเวลารับสมัคร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 21.00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/?page_id=2543
สมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://nsmeb1.com/code/register-index.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0232-3 ต่อ 303 ,081- 553-0934

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.