เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)

MAEs_new

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
วันเวลารับสมัคร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 21.00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง EC5419 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
– ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาสถิติเบื้องต้น
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
http://www.grad.eco.ku.ac.th/?page_id=2532
สมัครเรียนออนไลน์
http://nsmeb1.com/code/register-index.php

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.