เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฯ ปี 2559

PR_PKG59

สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม 2559 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ไปยังสำนักโลจิสติกส์ ได้ที่ http://www.sclenroll.org/ (เลือกหัวข้อ-59PAC โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://goo.gl/forms/W0f18KPNxD

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.