เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น BJT รอบพฤศจิกายน 2015 แล้ว!

700x350-Website

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น BJT รอบพฤศจิกายน 2015 แล้ว!

การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT ครั้งที่ 31
BJT Business Japanese Proficiency Test
การวัดและประเมินทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์จริงเชิงธุรกิจ
การทดสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

กำหนดการจำหน่ายและยื่นใบสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2558
สถานที่รับใบสมัคร ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาสีลมและสาขาอโศก
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ http://jeducation.com/main/bjt/
ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท / ท่าน

รายละเอียดการสอบ
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
สถานที่สอบ กรุงเทพ (แจ้งอีกครั้งหรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาสีลมและอโศก
Tel. 02-267-7726 ต่อ 108-110
e-mail : bjt@jeducation.com
website : www.jeducation.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.