เปิดเทศกาลข้าวใหม่ รื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวไทย เชิญประชาชนร่วมกันบุญตักบาตรข้าวใหม่พร้อมกัน 5 ธันวาคมนี้

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน (กลาง) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “เทศกาลข้าวใหม่ ธันวาคม ’60 – มกราคม ’61” โครงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมข้าวใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จัดโดยเครือข่ายวัฒนธรรมข้าวใหม่ ร่วมกับภาคประชาชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา พร้อมชวนประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพ่อหลวง ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเริ่มต้นเทศกาลข้าวใหม่ ร่วมด้วย ศ.ธีรยุทธ บุญมี ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ดุษฎี สุวัฒวิตยากร ประสาร มฤคพิทักษ์ ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล และอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# # #
ใต้ภาพ (จากซ้าย-ขวา)
1. อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3. ดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4. อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. ศ.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
7. ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
10. ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข เครือข่ายเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
11. ประสาร มฤคพิทักษ์ คณะกรรมการวัฒนธรรมข้าวใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.