เพื่อการบริการที่ดีมีคุณภาพ! ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติงาน“บริการให้ดีมีความสุข”รุ่นที่4 @คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บริการให้ดีมีความสุข” รุ่นที่ 4 ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน SPU โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมฯ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาSPU มหาวิทยาลัยจึงตอกย้ำการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม (Team work) ด้วยการมีจิตใจในการให้บริการที่ดีมีความสุข (Service mind) พร้อมร่วมกันให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #SPUบริการให้ดีมีความสุข

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.