เรียนรู้ตัวตนบนพื้นฐานของความจริงและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ตัวตนบนพื้นฐานของความจริงและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

“ยิบอินซอย” จัดสัมมนา Design thinking for new graduates to jump start their careers

กิจกรรมภายใต้โครงการ YIP IN TSOI CO-campus ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Design thinking for new graduates to jump start their careers”ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ YIP IN TSOI CO-campus ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มจากการสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้าม นั้นคือการจัดทำประวัติ(RESUME)สำหรับการสมัครงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความประทับใจและนำเสนอความสามารถของตนเองบนพื้นฐานของความเป็นจริง อันนำไปสู่การจ้างงานที่ผู้ว่าจ้างและผู้สมัครงานจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

คุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือกล่าวถึงโครงการ YIPINTSOI Co-campus ว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยิบอินซอย กับคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจถึงศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง นำไปสู่การจัดทำประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน พร้อมนำเสนอเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดความประทับใจ นำมาสู่การตัดสินใจจ้างงานในที่สุด โดยเน้นคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเป็นจริง แต่นำเสนอด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาเอง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และผู้เชี่ยวชาญจากกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่า ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้คำแนะนำกับนักศึกษาผู้ร่วมสัมมนา และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ฝึกปฎิบัติการจัดทำประวัติ(Resume)ด้วย

สำหรับช่วง Inspirational talk เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอย่างแท้จริง ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Google Developer Expert (GDE) ด้าน Firebase คนแรกของประเทศไทย และเป็นคนที่สองของเอเชีย มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาผู้ร่วมสัมมนา สาระสำคัญที่ได้นำเสนอคือ ในสาขาอาชีพทางเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนในห้องเรียนจะทำให้เราเห็นภาพกว้างๆ เท่านั้น หากต้องการรู้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดและต้องการประสบความสำเร็จ นักศึกษาผู้ร่วมสัมมนาต้องกระตือรือร้นฝึกฝนตนเองตลอดเวลา โดยผ่านการทำกิจกรรม การเข้าร่วมการประกวดต่างๆ หรือการพาตัวเองเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่ที่เป็นมืออาชีพ การพัฒนาตัวเองนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมสัมมนาพร้อมสำหรับโอกาสที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจจะผ่านมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แม้บางครั้งเมื่อได้โอกาสแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างไรก็ได้ประสบการณ์ และให้นึกไว้เสมอว่า “ทำแล้วเสียใจ ดีกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำ”

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Design thinking for new graduates to jump start their careers” ในช่วงสุดท้ายจัดให้มี การมอบรางวัล RESUME ดีเด่นและได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวปิดการสัมมนาด้วย ซึ่ง“ยิบอินซอย”ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนจนกิจกรรมภายใต้โครงการ YIPINTSOI Co-campus ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้


จินตนา ตรีพิชิต
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
โทร.081 826 0639 , 081 495 0429
e-mail amg3503@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.