เรียน- รู้ ความหมาย “ออร์แกนิก ทัวริซึ่ม”

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2561 Sustainable Food Lab (Thailand) หรือ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และ สามพรานโมเดล จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Organic Tourism แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร รวมถึง ผู้ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ กว่า 30 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ความหมายแท้จริงของการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ก่อนก้าวสู่การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ในการนี้ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุน ให้เกียรติเข้าร่วมเรียนรู้ โดยโปรแกรมนี้ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ที่ปรึกษาและนักออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ทำหน้าที่กระบวนกร ซึ่งมี คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล เป็นวิทยากรถ่ายความรู้

อนึ่ง Organic Tourism การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ขับเคลื่อนโดย Sustainable Food Lab (Thailand) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “Organic Tourism” ได้ที่ organictourismthailand.com หรือ โทร. 034-225-203

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.