เสวนาธุรกิจกับการเมืองไทย

P8_web

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (กลาง) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ โดยศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับ คุณนิกร จำนงค์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สปท. และคุณโฆษิต สุวินิจจิต กรรการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สคบ. ในโอกาสเข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ ธุรกิจกับการเมืองไทย “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” เพื่อชี้แนวทางการเป็นที่ปรึกษาที่ดี รองรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประกอบ (SMEs) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่นายภูวาดล แสนยากุล
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.