เสวนาฟรี แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า

messageImage_1458295953847

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา
เรื่อง แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า

“แนวโน้มโลก (Megatrends) และแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trends) อะไรที่จะมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตของโลกกและของไทยภายใน 10 ปีนี้ รวมถึงจะนำไปสู่ความเป็นปกติใหม่ (New Normal) ที่อาจคาดไม่ถึงในสังคมไทยได้อย่างไร แล้วเราจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวต่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างไร จากโอกาสหรือจุดแข็งที่ไทยมีอยู่”

สามารถหาคำตอบได้ที่งานประชุมประจำปี สวทช. (NAC 2016)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี

ฟรีรับหนังสือ Thailand Challenges 2025: 12 Megatrends and Thailand’s New Normal in the Next Decade ได้ในงาน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2016/?page_id=782
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช.
โทร 025647000 ต่อ 71865 / hongsuda.sornklin@nstda.or.th (ดร.หงษ์สุดา สอนกลิ่น)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.