เสวนา “ชีวิต ความคิด ปฏิบัติ ดร. เทียม โชควัฒนา” แนะหลักคิดบริหารคนด้วยคุณธรรม

SAMINAR-4

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โดย ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ศิริกุล ธนสารศิลป์ ทิพาภรณ์ โชควัฒนา ร่วมเสวนาหัวข้อ “ชีวิต ความคิด ปฏิบัติ ดร. เทียม โชควัฒนา” ในงาน HR Professional Day 2016 ที่จัดโดย คณะชมรมบริหารบุคคล เครือสหพัฒน์ ซึ่งมีการนำคำสอนของหนังสือ “100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ในด้านคุณธรรมความดี การบริหารคน การสร้างสรรค์ธุรกิจ มาเป็นหลักให้บุคลากรในเครือสหพัฒน์ นำไปปรับใช้ในการทำงาน ณ บมจ.ไอ.ซี.ซี.
ภายในงาน ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการ 100 ปีชาตกาล ดร. เทียม โชควัฒนา กล่าวถึงความประทับใจและหลักปรัชญาการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา “ท่านเป็นคนที่เน้นในเรื่องของคุณธรรม ยึดหลักคุณงามความดีเป็นที่ตั้ง ดร. เทียม เป็นคนพูดดีและไม่เคยพูดร้ายกับใคร ในโลกของท่าน ทุกคนเป็นคนดี ท่านมีความรักให้กับทุกคน ทั้งครอบครัว พนักงาน รวมไปถึงประเทศชาติ มีความคิดอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสันติ โดยตลอดช่วงเวลาในการทำงาน มีหลักปรัชญาชีวิตอยู่หลายข้อ ที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น “รู้น้อย ไม่เกี่ยงงาน” ขยันทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นคนช่างจด ช่างจำ บันทึกความรู้ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปถ่ายทอดส่งต่อแก่ผู้อื่นสู่การพัฒนาตนเอง รวมถึงยังยึดหลักการทำงานแบบครอบครัว ถือว่าคนทำงานด้วยกันนั้นมีวาสนาร่วมกัน พร้อมส่งเสริมชีวิตและดูแลพนักงานในเครือสหพัฒน์ทุกคน โดยหวังว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ปฏิบัติจริง ที่สำคัญอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดวิสัยทัศน์ของ ดร. เทียม โชควัฒนา”
ด้าน ศิริกุล ธนสารศิลป์ กล่าวเสริมถึงวิธีการแก้ปัญหา ของผู้วางรากฐานธุรกิจในเครือสหพัฒน์ว่า “ วิกฤต คือ โอกาส และการพัฒนา เป็นคำที่ ดร. เทียม โชควัฒนา พูดย้ำอยู่เสมอ ในช่วงชีวิตการทำงานของท่าน มีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รัฐบาลตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้า ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น หรือ การประท้วงใหญ่ของเหล่าสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2516 ที่กินเวลายาวนานจนวัตถุดิบจากต่างประเทศไม่สามารถส่งเข้าประเทศได้ ท่านจึงมีความคิดที่จะตั้งโรงงานผลิตขึ้นมาแทน เพื่อช่วยลดปัญหาและลดต้นทุนในการผลิต จนดำเนินการได้ต่อ อย่างไร้อุปสรรคและความกังวล เรียกได้ว่าท่านกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่กลัวความจริง และพร้อมหาทางออกอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ ดร.เทียม ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ”
ทิพาภรณ์ โชควัฒนา ได้เผยถึงหลักคิดของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง “ยึดหลักที่ท่านพูดว่า “มากคน มากวาสนา” การทำงานเก่งอยู่คนเดียว ก็จะจำกัดอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าคนเก่งหลายคน มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักใคร่ปรองดอง ก็จะทำให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เวลาใครทำดีกับเราขอให้จำให้แม่น แต่ถ้าเราทำให้คนอื่นขอให้อย่าจำ จะได้ไม่ต้องพะวงว่าจะได้อะไรตอบแทนหรือเปล่า แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขได้แล้ว”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.